Sunanda Menon, Founder, Principal
Richa Tiwari : Vice Principal
Astha Sharma, Parent
Dr Ashish Chhajed, Parent

Dr Pallavi Bhatwal, Parent

Dr Parikshit, Parent
Dr Samiksha Chhajed, Parent
Dr Swapna N Pagare, Parent
Garima
Ishita Patil
Jivesh Saindane
Niyati Agarwal
Pavit Patole